Västmanland

 
 
I SO jobbar vi återigen med temat landskap. Nu har vi kommit till Svealand och självklart börjar vi med vårt eget landskap Västmanland. På lektionerna följer vi en arbetsgång där vi läser och skriver fakta om några utvalda landskap och vi målar och sätter ut namn på kartor. Vi använder oss av olika läroböcker, kartboken och internet.
 
Tove sätter ut namnen på kartan.
Johan skriver fakta om landskapsdjuret rådjur.
Gabi skriver sin text på datorn utifrån sin tankekarta.
 
Ebba, Betina och Thilda i spexartagen!
Här kan ni läsa Ebbas text.
 
Alina och Anna använder sig av datorn.
Mino har precis blivit klar med sin text som hon skrev på datorn. Bra träning i word.
 
 
Mål/förmågor att utveckla under arbetsområdet:

Utveckla kunskaper om geografiska förhållanden i Sverige.

Kunna beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor och göra jämförelser mellan olika platser och levnadsvillkor.

Känna till vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.

Kunna geografiska begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Kunna namn och läge på Sveriges landskap, samt orter, berg, hav och vatten.

Hitta och använda fakta från flera olika källor.

Kunna berätta om några utvalda landskap från alla Sveriges landsdelar.


Landskapet Gotland

På geografin forskar vi om olika landskap.
 
Thilda och Betina brukar tillbringa sina somrar på Gotland. Betina har sommarstuga i Eskelhem och Thilda har sommarstuga lite utanför Hemse. Självklart valde de att forska om Gotland. Här är deras fina affisch.
 

RSS 2.0