Tema vikt i matte

I matten lär vi oss att jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram samt att växla mellan dessa enheter. 
Här väger vi tejprullehållaren. Man får prova sig fram.


Den är tung och väger mer än ett kg.

Vi mäter klassrummets area

På mattelektionen i onsdags gick vi igenom hur man beräknar area. Rosie frågade om vi kunde uppskatta hur stor area vårt klassrum har. Det är inte så lätt att veta eftersom vi har små burspråk som måste räknas med.
 
 
Hon skrev ner våra gissningar som var från 35 kvadratmeter till 80 kvadratmeter. Vi ville mäta direkt men hade bara meterlinjalen. Då föreslog Stefan att vi kunde be att få låna ett måttband från idrotten. På torsdagen utsåg Rosie Alexander, Alexandra, Stefan och Betina att sköta om mätningen.
 
 
Vi började med att göra en enkel skiss där vi kunde skriva in måtten. Man fick tänka på att det blev fem rektanglar. Sen var det dags att mäta.
 
 
Fnissigt då bilden är arrangerad. Rosie hann inte med med kameran först.
 
 
Vissa sträckor är lite kortare och lättare att mäta, då behövs bara en person.
 
Alexandra skojar lite, för det var egentligen golvet vi mätte. :)
 
När vi var klara, ville vi göra en skalenlig ritning av klassrummet.
 
Alexander knappar på miniräknaren för att räkna ihop de fem rektanglarnas sammanlagda area.
 
Stefan tar på sig att rita ritningen.
 
 
Här är det färdiga resultatet i skala 1:100. Våra gamla gissningar syns på post-it-lappen.
 
Arean är 83, 6 kvadratmeter  och det visade sig att Emil och Stefan var de två som kommit närmast när vi gissade i onsdags. Båda föreslog 80 kvadratmeter.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veckans mattekluring

Det här matteproblemet hade vi i läxa förra veckan:
 
Vilket är talet?
-Tiotalssiffran är tre gånger så stor som entalssiffran.
-Tusentalssiffran är dubbelt så stor som entalssiffran.
-Hundratalssiffran är dubbelt så stor som tusentalssiffran.
-Summan av talets siffror är 20.
 
Problemet är hämtat ur en mattebok för år 5 men när vi skulle redovisa kom vi fram till att det både gick att pröva sig fram eller att räkna ut det matematiskt med hjälp av algebra. Då hamnade vi på en betydligt högre nivå än vad vi fått undervisning i. De flesta hade prövat sig fram och några hade fått hjälp av en vuxen. 
 
 
Gabrielle hade löst talet tillsammans med sin morfar och visar här hur. När man inte vet en siffra kan man i matematiken byta ut den mot en bokstav (symbol) medan man räknar. 
 
Tove hade testat sig fram genom att först anta att entalssiffran var  3.  Då blev det 6 (12) 9 3 och eftersom 12 är för stort för att passa in på hundratalsplatsen provade hon med ett lägre tal: 2. Då fick hon det rätta svaret: 4862.
 
Stefan använde också symbolen X och räknade en ekvation.
 
 
Benjamin hade också diskuterat problemet hemma med sin pappa och de använde bokstäver som symboler för siffror som vi inte visste värdet på innan. 

 
Algebra kommer vi att få lära oss mer om på högstadiet men om man tittar på de första två(2) minuterna på den här matematikvideon så får man en bra förståelse vad det handlar om:
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0